Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje biznesowe dla firm oraz środowisk naukowych.

Tag: wypełnianie ankiet w internecie

Aplikacja do badania opinii klientów - innowacja w służbie badaniom

Metodą, która pozwoli na zapoznanie się z opiniami klientów może być ankietyzacja online (CAWI).

 

Badanie z nową perspektywą patrzenia

Badania opinii mieszczą się w obszarze analiz rynku i mają na celu pozyskanie informacji na temat odczuć konsumentów w odwołaniu do poszczególnych aspektów sprzedażowych. Te projekty badawcze pozwalają na pozyskanie informacji w obrębie:

 • preferencji konsumentów i ich oczekiwań;
 • postrzegania wizerunku firmy w społeczeństwie;
 • mocnych i słabych stron;
 • konieczności wprowadzenia zmian;
 • bodźców wpływających na wzrost poziomu zadowolenia.

Możliwości, które daje aplikacja do badania opinii klientów otwierają drzwi do zastosowania innowacyjnych rozwiązań tak w prostych, jak i w bardziej złożonych projektach.

                                                           

Aplikacja SurvGo

W aspekcie ankietyzacji online należy zaznaczyć istnienie aplikacji SurvGo, która jako oprogramowanie pozwala na szybkie oraz wiarygodne pozyskiwanie informacji ze strony odbiorców badania. Aplikacja ta pozwala na zarządzanie badaniem, a więc daje szansę na:

 • tworzenie kwestionariuszy;
 • kierowanie badania do wyznaczonych grup;
 • gromadzenie i interpretowanie pozyskanych wyników.

Przy czym aplikacja daje możliwość skorzystania z gotowych już wzorów ankiet z możliwością ich edycji. Dodatkowym plusem jest umożliwienie obsługi danych w chmurze, a także wydruku ankiet.

 

Online nie znaczy gorzej

Ankietyzacja online jako metoda daje możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców, a przy tym znacznie skraca czas potrzebny na interpretację pozyskanych danych. Jednocześnie aplikacja do badania opinii klientów ułatwia także etap rozpoczęcia badania. Mimo to badanie:

 • zachowuje wysoką jakość;
 • daje szansę zrozumienia zachodzących zjawisk;
 • ma dodatkowe walory np. możliwość prezentacji treści audiowizualnych.

 

Wartość badania

Podsumowując: dzięki innowacyjnemu podejściu do projektu badawczego można wykorzystać metody, które pozwolą na obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu badawczego. Zwracając uwagę na metodę CAWI, która wyposażona jest w aplikację do badania opinii klientów można przeprowadzić pełnowartościowe procesy badawcze.