Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje biznesowe dla firm oraz środowisk naukowych.

Tag: aplikacje mobilne

Aplikacje e-commerce w biznesie

Aplikacje dedykowane mogą integrować się z różnymi systemami, m.in. CRM, modułami księgowymi, bazami dostawców itp. Możliwe jest także wykorzystanie rozwiązań dedykowanych.

Jakie korzyści zapewniają aplikacje e-commerce?

Korzystając z aplikacji e-commerce można w prosty sposób zoptymalizować funkcjonowanie danej jednostki. Narzędzie to zapewnia wiele korzyści, są to m.in.:

- możliwość koncentracji wielu działań w jednym systemie;

- zwiększenie sprzedaży na płaszczyźnie online;

- definiowanie produktów z wykorzystaniem jednego systemu;

- zminimalizowanie kosztów obsługi;

- otwarcie się na nowe rozwiązania.

Aplikacje internetowe jako narzędzie marketingowe

Aplikacje internetowe to narzędzie, które często znajduje zastosowanie na płaszczyźnie handlowo-marketingowej. Oprogramowanie e-commerce to odpowiedź na potrzeby wynikające z konieczności rozwoju sklepów internetowych, aukcji internetowych, platform promujących zakupy grupowe, reklam kontekstowych oraz programów partnerskich

Na czym polega optymalne zarządzanie zasobami witryny?

Główną cechą sklepów i aukcji internetowych jest szeroko rozumiana sprzedaż, realizowana na płaszczyźnie wirtualnej. Bez wątpienia jest to doskonała alternatywa dla stacjonarnych placówek handlowych.

Ważną funkcję na tej płaszczyźnie spełniają szeroko rozumiane systemy zarządzania, które zapewniają odpowiednie relacje na wszystkich płaszczyznach, począwszy od przyjęcia zlecenia, a na finalizacji przedsięwzięcia skończywszy.

Działanie to ma charakter wielopłaszczyznowy, najczęściej obejmuje następujące aspekty:

- przyjęcie zlecenia;

- dystrybucja zlecenia, czyli przekazanie do działu odpowiedzialnego za dalsze procedowanie przedsięwzięcia;

- śledzenie statusu zlecenia;

- zatwierdzanie, walidacja, autoryzacja;

- obsługa ewentualnych reklamacji;

- obsługa płatności;

- weryfikacja podejmowanych działań

- agregacja zebranych danych, statystyk itp.

Dlaczego warto korzystać z aplikacji internetowych

Czym są aplikacje internetowe?

Aplikacje internetowe, czyli popularne programy komputerowe, to rozwiązania, które znajdują zastosowanie niemalże na każdej płaszczyźnie życia. Informatyzacja współczesnego świata sprawia, że oprogramowania komputerowe mogą być stosowane nie tylko na sprzęcie użytkownika, ale również na serwerze sieciowym, aplikacyjnym, a także szeroko rozumianych urządzeniach mobilnych - smartfonie, tablecie, telewizorze Smart TV, konsoli do gier itp.

W tym momencie pojawia się pytanie, które rozwiązanie jest w rzeczywistości aplikacją internetową, a które takiej funkcji nie spełnia.

Aplikacje internetowe często są określane mianem webowych - „web” w języku angielskim oznacza „sieć”. Należy jednak pamiętać, że obecnie pojęcie „web” stanowi skrót od wyrażenia "World Wide Web", co wskazuje, że wspomniana „sieć” nie oznacza połączenia komputerów, ale sieć stron internetowych, które posiadają określone parametry i części wspólne.

W tej sytuacji kluczowym narzędziem okazuje się przeglądarka internetowa, za której pomocą można korzystać z zasobów sieci.

 

Jakie cechy powinny posiadać aplikacje internetowe?

Istnieje kilka czynników, które wskazują na to, że konkretne rozwiązanie w rzeczywistości jest aplikacją internetową:

- funkcjonuje na podstawie dostępu do internetu;

- przeglądarka internetowa spełnia kluczową funkcję w zakresie udostępniania interfejsu użytkownika;

- wykorzystywane są języki programowania wspierane przez przeglądarki;

- uwzględnia architekturę klient-serwer, a znaczna część komunikacji na tej płaszczyźnie odbywa się za pomocą protokołu HTTP;

- kod aplikacji i dane przechowywane są na serwerze;

- na serwerze uruchamiany jest kod aplikacyjny, który umożliwia dostęp do danych, ich przetwarzanie, a także realizację logiki biznesowej.

 

Aplikacje a interaktywne strony internetowe

Aplikacje webowe spełniają ważną funkcję w zakresie tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych witryn internetowych.

Warto podkreślić, że aplikacjami webowymi są określane zarówno sklepy wirtualne, powstające w celu sprzedaży produktów lub usług, jak również klasyczne strony internetowe, posiadające w swoich zasobach różnego rodzaju formularze i moduły, za których pomocą możliwa jest prezentacja treści i wyszukiwarki.

Śmiało można więc stwierdzić, że internetowe aplikacje dedykowane to nieodłączny element współczesnych stron internetowych.

Systemy CRM dla firm podążających za najnowszymi trendami technologiczny

CRM, czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami to program, który szczególny nacisk kładzie na budowanie długotrwałych relacji z klientami, a także zdobywaniu ich lojalności.

Zrób wszystko, aby utrzymać klienta

Znacznie łatwiej jest utrzymać klienta niż pozyskać nowego, dlatego też warto skoncentrować się na działaniach, które zapewnią jego długotrwałe zaufanie. Należy jednak pamiętać, że nie każda współpraca przynosi pożądane zyski, dlatego też szczególną wagę należy przykładać do relacji z klientami, którzy zapewniają optymalne zyski. Pomocnym narzędziem jest na tej płaszczyźnie CRM dla firm.

Dbanie o relacje z klientem obejmują wiele czynników:

- odpowiednią strategię utrzymania kontaktu;

- efektywną współpracę;

- dążenie do wzrostu zadowolenia klienta.

Co zapewnia oprogramowanie CRM?

Systemy CRM w znaczny sposób wspomagają Zarządzanie Relacjami z Klientami, optymalizując podejmowane na tej płaszczyźnie zadania.

Ogólnie rzecz ujmując, jest to miejsce, w którym są przechowywane informacje dotyczące klientów, partnerów, dostawców i wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek sposób są związane z przedsiębiorstwem.

Rozwiązanie to w znaczny sposób ułatwia organizację pracy w firmie.

Jakie korzyści daje CRM dla firm?

Coraz więcej firm dostrzega korzyści, jakie zapewnia CRM. Rozwiązanie to zazwyczaj jest dostępne w postaci aplikacji webowych, choć istnieje możliwość opracowania odpowiednika adresowanego do urządzeń mobilnych.

Warto podkreślić, że istnieją różne systemy CRM, dzięki czemu każda jednostka bez problemu znajdzie optymalne rozwiązanie. Nietrudno zauważyć, że popularne produkty – wbrew pozorom – mogą okazać się niewystarczające w przypadku konkretnego przedsiębiorstwa, dlatego też wybór powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy.

Ważne aspekty w wyborze CRM

Dokonując wyboru CRM należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Decyzja nie może być zbyt impulsywna, spontaniczna, podejmowana pod wpływem emocji. Przemyślany wybór to szansa, że konkretna aplikacje webowa sprawdzi się w przypadku przedsiębiorstwa.

Oto kilka istotnych kwestii, które należy uwzględnić podczas wyboru systemu CRM:

a) dane jakościowe, czyli konieczność integracji CRM z s systemem ERP, którego celem jest wspomaganie przedsiębiorstwa;

b) zintegrowanie CRM z modułami analitycznymi;

c) aktualizacja CRM – narzędzie to wymaga aktualizacji, warto więc zwrócić uwagę na to, jakie są możliwości na tej płaszczyźnie i czy producent zapewnia wsparcie podczas korzystania z rozwiązania;

d) możliwość rozbudowania o dodatkowe elementy, w tym własne aplikacje;

e) łatwa obsługa.

E-dokumentacja a aplikacje mobilne

Na co pozwalają aplikacje mobilne?

Warto zadbać o to, aby program do gabinetu lekarskiego, był dostępny w takich systemach, jak iOS/Apple i Android. Dzięki temu będzie możliwe pełne i skuteczne wykorzystanie funkcjonalności systemu. Aplikacje mobilnej pozwalają na:

  • wprowadzanie danych;
  • podgląd dotychczas zgromadzonych informacji o pacjentach;
  • korzystanie z zasobów systemu w dowolnym miejscu;
  • pełne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia.

 

Dlaczego warto korzystać z aplikacji mobilnej?

Aplikacje mobilne to przede wszystkim wygoda korzystania z zebranych danych. Ponadto warto zauważyć, że wprowadzane dane będą bezpieczne, zaś te, z których się korzysta:

  • są kompletne i czytelne;
  • opierają się na danych, które zostały zgromadzone w odpowiedzi na przyjęty standard;
  • są łatwe do udostępniania innym lekarzom w razie konieczności.

Zalety te są o tyle ważne, gdyż są podstawą leczenia. Dzięki zaznajomieniu się z zgromadzonymi informacjami, lekarz np. nie zastosuje ponownie terapii, która nie dała pozytywnych efektów, a dzięki dostępowi do kompletnych i czytelnych danych ma szansę na lepsze zrozumienia problemu pacjenta.

 

Jakie są największe zalety e-dokumentacji?

Wydaje się, że do dwóch największych zalet elektronicznej dokumentacji medycznej, zalicza się kompletność i czytelność danych oraz umożliwienie dostępu do zasobów systemu w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Aplikacje mobilnej umożliwiają korzystanie z systemu z wykorzystaniem telefonu, co w znaczy sposób ułatwia korzystanie z danych w dowolnym miejscu.

 

E-dokumentacja stworzona dla lekarzy

Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej i programom do gabinetów lekarskich można zapomnieć o chaotycznych kartotekach pacjentów oraz utrudnionym dostępie do nich. Aplikacje mobilne nie tylko eliminują wszystkie trudności związane z korzystaniem z danych na temat choroby i zdrowia pacjenta, ale także ułatwiają i uskuteczniają pracę lekarzy bez względu na miejsce i porę wykonywania pracy.