Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje biznesowe dla firm oraz środowisk naukowych.

Tag: aplikacje www

Dlaczego warto korzystać z aplikacji internetowych

Czym są aplikacje internetowe?

Aplikacje internetowe, czyli popularne programy komputerowe, to rozwiązania, które znajdują zastosowanie niemalże na każdej płaszczyźnie życia. Informatyzacja współczesnego świata sprawia, że oprogramowania komputerowe mogą być stosowane nie tylko na sprzęcie użytkownika, ale również na serwerze sieciowym, aplikacyjnym, a także szeroko rozumianych urządzeniach mobilnych - smartfonie, tablecie, telewizorze Smart TV, konsoli do gier itp.

W tym momencie pojawia się pytanie, które rozwiązanie jest w rzeczywistości aplikacją internetową, a które takiej funkcji nie spełnia.

Aplikacje internetowe często są określane mianem webowych - „web” w języku angielskim oznacza „sieć”. Należy jednak pamiętać, że obecnie pojęcie „web” stanowi skrót od wyrażenia "World Wide Web", co wskazuje, że wspomniana „sieć” nie oznacza połączenia komputerów, ale sieć stron internetowych, które posiadają określone parametry i części wspólne.

W tej sytuacji kluczowym narzędziem okazuje się przeglądarka internetowa, za której pomocą można korzystać z zasobów sieci.

 

Jakie cechy powinny posiadać aplikacje internetowe?

Istnieje kilka czynników, które wskazują na to, że konkretne rozwiązanie w rzeczywistości jest aplikacją internetową:

- funkcjonuje na podstawie dostępu do internetu;

- przeglądarka internetowa spełnia kluczową funkcję w zakresie udostępniania interfejsu użytkownika;

- wykorzystywane są języki programowania wspierane przez przeglądarki;

- uwzględnia architekturę klient-serwer, a znaczna część komunikacji na tej płaszczyźnie odbywa się za pomocą protokołu HTTP;

- kod aplikacji i dane przechowywane są na serwerze;

- na serwerze uruchamiany jest kod aplikacyjny, który umożliwia dostęp do danych, ich przetwarzanie, a także realizację logiki biznesowej.

 

Aplikacje a interaktywne strony internetowe

Aplikacje webowe spełniają ważną funkcję w zakresie tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych witryn internetowych.

Warto podkreślić, że aplikacjami webowymi są określane zarówno sklepy wirtualne, powstające w celu sprzedaży produktów lub usług, jak również klasyczne strony internetowe, posiadające w swoich zasobach różnego rodzaju formularze i moduły, za których pomocą możliwa jest prezentacja treści i wyszukiwarki.

Śmiało można więc stwierdzić, że internetowe aplikacje dedykowane to nieodłączny element współczesnych stron internetowych.

Aplikacja do badania opinii klientów - innowacja w służbie badaniom

Metodą, która pozwoli na zapoznanie się z opiniami klientów może być ankietyzacja online (CAWI).

 

Badanie z nową perspektywą patrzenia

Badania opinii mieszczą się w obszarze analiz rynku i mają na celu pozyskanie informacji na temat odczuć konsumentów w odwołaniu do poszczególnych aspektów sprzedażowych. Te projekty badawcze pozwalają na pozyskanie informacji w obrębie:

 • preferencji konsumentów i ich oczekiwań;
 • postrzegania wizerunku firmy w społeczeństwie;
 • mocnych i słabych stron;
 • konieczności wprowadzenia zmian;
 • bodźców wpływających na wzrost poziomu zadowolenia.

Możliwości, które daje aplikacja do badania opinii klientów otwierają drzwi do zastosowania innowacyjnych rozwiązań tak w prostych, jak i w bardziej złożonych projektach.

                                                           

Aplikacja SurvGo

W aspekcie ankietyzacji online należy zaznaczyć istnienie aplikacji SurvGo, która jako oprogramowanie pozwala na szybkie oraz wiarygodne pozyskiwanie informacji ze strony odbiorców badania. Aplikacja ta pozwala na zarządzanie badaniem, a więc daje szansę na:

 • tworzenie kwestionariuszy;
 • kierowanie badania do wyznaczonych grup;
 • gromadzenie i interpretowanie pozyskanych wyników.

Przy czym aplikacja daje możliwość skorzystania z gotowych już wzorów ankiet z możliwością ich edycji. Dodatkowym plusem jest umożliwienie obsługi danych w chmurze, a także wydruku ankiet.

 

Online nie znaczy gorzej

Ankietyzacja online jako metoda daje możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców, a przy tym znacznie skraca czas potrzebny na interpretację pozyskanych danych. Jednocześnie aplikacja do badania opinii klientów ułatwia także etap rozpoczęcia badania. Mimo to badanie:

 • zachowuje wysoką jakość;
 • daje szansę zrozumienia zachodzących zjawisk;
 • ma dodatkowe walory np. możliwość prezentacji treści audiowizualnych.

 

Wartość badania

Podsumowując: dzięki innowacyjnemu podejściu do projektu badawczego można wykorzystać metody, które pozwolą na obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu badawczego. Zwracając uwagę na metodę CAWI, która wyposażona jest w aplikację do badania opinii klientów można przeprowadzić pełnowartościowe procesy badawcze.