Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje biznesowe dla firm oraz środowisk naukowych.

Tag: oprogramowanie dedykowane

Aplikacje dedykowane i ich zalety

Aplikacje dedykowane – co to takiego?

Aplikacje dedykowane to szeroki wachlarz rozwiązań informatycznych, tworzonych zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy i dostosowanych do charakteru jej funkcjonowania. Cechą charakterystyczną tego typu aplikacji jest to, że są one tworzone na konkretne zamówienie, co w praktyce oznacza, że nie dwa dwóch takich samych aplikacji.

Przygotowanie konkretnego rozwiązania informatycznego jest poprzedzane szczegółową analizą potrzeb podmiotu oraz funkcji, jaką przedmiotowa aplikacja ma spełniać.

W zależności od indywidualnych potrzeb, oprogramowanie dedykowane może być proste lub zaawansowane.

Jakie korzyści zapewne oprogramowanie dedykowane? 

Aplikacje dedykowane w znaczny sposób optymalizują funkcjonowanie przedsiębiorstwa, przede wszystkim poprzez redukcję czasu i kosztów związanych z wykonaniem konkretnego działania. W efekcie firma funkcjonuje sprawniej, osiągając wytyczone cele.

Rozwiązania informatyczne tworzone na indywidualne zamówienia skutecznie wspierają cele biznesowe i marketingowe. Dedykowane aplikacje obejmują działania wewnętrzne, przedsięwzięcia realizowane na stylu z procesami zewnętrznymi, zadania działań marketingowych w obrębie portali społecznościowych, a także zintegrowane ze stronami internetowymi.

Śmiało można więc stwierdzić, że dzięki aplikacjom dedykowanym w znaczny sposób można usprawnić procesy zarządzanie firmą.

Po co wdrażać aplikacje dedykowane?

Sukces firmy zależy od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Inaczej rzecz ujmując, konieczna jest płynna i bezproblemowa komunikacja wewnątrz jednostki, jak również integracja z otoczeniem.

Za pomocą oprogramowania dedykowanego można zoptymalizować i usprawnić pracę wszystkich zespołów, czego efektem jest przejrzysty i zrozumiały system zarządzania, a także płynny kontakt z podmiotami zewnętrznymi, co w istotny sposób przekłada się na efektywność działań podejmowanych przez firmę. 

Jak przebiega proces tworzenia systemów szytych na miarę?

Tworzenie oprogramowania dedykowanego to proces wieloetapowy, poszczególne działania zazębiają się i wzajemnie uzupełniają.

Oto przykładowy cykl tworzenia przedmiotowej aplikacji:

 • analiza;
 • prototypowanie wstępne;
 • prototypowanie funkcjonalne;
 • implementacja;
 • testy;
 • wdrożenia;
 • szkolenia;
 • pielęgnacja i rozwój aplikacji.

Dlaczego warto korzystać z aplikacji internetowych

Czym są aplikacje internetowe?

Aplikacje internetowe, czyli popularne programy komputerowe, to rozwiązania, które znajdują zastosowanie niemalże na każdej płaszczyźnie życia. Informatyzacja współczesnego świata sprawia, że oprogramowania komputerowe mogą być stosowane nie tylko na sprzęcie użytkownika, ale również na serwerze sieciowym, aplikacyjnym, a także szeroko rozumianych urządzeniach mobilnych - smartfonie, tablecie, telewizorze Smart TV, konsoli do gier itp.

W tym momencie pojawia się pytanie, które rozwiązanie jest w rzeczywistości aplikacją internetową, a które takiej funkcji nie spełnia.

Aplikacje internetowe często są określane mianem webowych - „web” w języku angielskim oznacza „sieć”. Należy jednak pamiętać, że obecnie pojęcie „web” stanowi skrót od wyrażenia "World Wide Web", co wskazuje, że wspomniana „sieć” nie oznacza połączenia komputerów, ale sieć stron internetowych, które posiadają określone parametry i części wspólne.

W tej sytuacji kluczowym narzędziem okazuje się przeglądarka internetowa, za której pomocą można korzystać z zasobów sieci.

 

Jakie cechy powinny posiadać aplikacje internetowe?

Istnieje kilka czynników, które wskazują na to, że konkretne rozwiązanie w rzeczywistości jest aplikacją internetową:

- funkcjonuje na podstawie dostępu do internetu;

- przeglądarka internetowa spełnia kluczową funkcję w zakresie udostępniania interfejsu użytkownika;

- wykorzystywane są języki programowania wspierane przez przeglądarki;

- uwzględnia architekturę klient-serwer, a znaczna część komunikacji na tej płaszczyźnie odbywa się za pomocą protokołu HTTP;

- kod aplikacji i dane przechowywane są na serwerze;

- na serwerze uruchamiany jest kod aplikacyjny, który umożliwia dostęp do danych, ich przetwarzanie, a także realizację logiki biznesowej.

 

Aplikacje a interaktywne strony internetowe

Aplikacje webowe spełniają ważną funkcję w zakresie tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych witryn internetowych.

Warto podkreślić, że aplikacjami webowymi są określane zarówno sklepy wirtualne, powstające w celu sprzedaży produktów lub usług, jak również klasyczne strony internetowe, posiadające w swoich zasobach różnego rodzaju formularze i moduły, za których pomocą możliwa jest prezentacja treści i wyszukiwarki.

Śmiało można więc stwierdzić, że internetowe aplikacje dedykowane to nieodłączny element współczesnych stron internetowych.

Zastosowanie eCRF w procesach badawczych

Każdy z tych typów badań dzięki wspomaganiu aplikacji eCRF ma w sobie potencjał, który to może przełożyć się na osiągany sukces.

 

System nakierowany na kontrolowanie dostępu

Odnosząc się do budowy systemu należy zauważyć, że daje on szanse na podejmowane działań w zakresie trzech kont – przy czym każde z kont ma określone uprawnienia. Pozwala to na zachowanie odpowiedniej hierarchii i słuszny podział obowiązków. W aplikacji można wyróżnić:

 1. konto Administratora – w zakres jego kompetencji wchodzi projektowanie oraz usuwanie kwestionariuszy, ogólnie rzecz ujmując ma on uprawnienia do zarządzania projektami, jak i użytkownikami systemu, a ponadto odpowiedzialny jest za archiwizację danych;
 2. konto Kierownika – jego działania zorientowane są na monitorowanie przebiegu konkretnego badania oraz tworzenie raportów, pobieranie danych;
 3. konto Lekarzy, które skupione jest na wprowadzeniu oraz edycji danych.

 

Program umożliwiający uporządkowanie procesu

Należy zauważyć, że powyżej przytoczony podział pozwala na kontrolowanie dostępu poszczególnych osób do konkretnych obszarów systemu. Pozwala to nie tylko na zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa, ale także daje możliwość przeprowadzania procesów z możliwością kontrolowania podejmowanych działań. Dzięki innowacyjnej budowanie systemu możliwym jest prowadzenie elektronicznej wersji:

 • konsultacji mających na celu rozwiązanie zaistniałej trudności;
 • diagnostyki, czyli analizie materiałów wraz z opublikowaniem wyników;
 • wizyty tj. przeglądu i konsultacji danych zamieszczonych przez pacjentów;
 • dzienniczka umożliwiającego zapis przebiegu choroby.

 

Plan buduje działanie

Odnosząc się do procesów badawczych realizowanych z zastosowaniem elektronicznej karty obserwacji klinicznej (aplikacja eCRF) należy zauważyć, że opierają się one na takich głównych etapów jak:

 • przygotowanie badania wraz z jego wdrążaniem;
 • zarządzanie podjętym projektem;
 • przeprowadzenie analizy statystycznej.

Odpowiedni plan realizacji badania pozwala na przeprowadzanie procesów badawczych, które będą nakierowane na konkretny cel oraz osiąganie skonkretyzowanych informacji ważnych z punktu widzenia realizowanego projektu.