Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje biznesowe dla firm oraz środowisk naukowych.

Testy kompetencji jako narzędzie doboru pracowników

Efektywnie zarządzana firma potrafi w pełni wykorzystać potencjał pracowników oraz kierować tak ich rozwojem pracowników, aby czerpali oni satysfakcję z zrealizowanych wyzwań. W celu pozyskania obiektywnych informacji dotyczących poziomu kompetencji danej osoby przeprowadza się test kompetencji, który należy do grupy narzędzi psychometrycznych. Taki test dobiera się w odpowiedzi na to, co stanowi jego przedmiot.

 

Co można mierzyć z wykorzystaniem testów kompetencji?

Testy jako specyficzne narzędzia do określania poziomu kompetencji pracowników, można podzielić na:

  • testy wiedzy i umiejętności – przedmiotem badań jest wiedza merytoryczna dotycząca badanej kompetencji;
  • testy osiągnięć – pomiarowi podlega np. czas, który potrzebuje pracownik do zrealizowania powierzonego zadania;
  • testy zdolności – badaniu podlegają np. zdolności językowe;
  • testy osobowości, gdzie badane są wskazane cechy osobowości;
  • testy sytuacyjne, gdzie zadaniem badanego jest wybrania zachowania, która według niego jest odpowiednie dla danej sytuacji.

 

Testy w procesie rekrutacji

Przywołane w artykule testy można wykorzystać między innymi w procesie rekrutacji, co pozwoli na wybranie kandydata posiadających odpowiednie kompetencje do skutecznego realizowania powierzonych obowiązków. Przeprowadzając wybrany test na większej grupie kandydatów można porównać ich wyniki, a następnie zestawić je z profilem kompetencyjnym danego stanowiska. Ponadto dzięki zastosowaniu testów w procesach rekrutacyjnych można:

  • planować efektywnie ścieżkę kariery wybranych pracowników w oparciu o ich talenty oraz wyjątkowe umiejętności;
  • rozpoznawać mocne strony i słabe strony – w taki sposób, aby w maksymalny sposób wykorzystywać mocne strony i eliminować słabe.

 

Narzędzie nastawione na rozwój

Dzięki wykorzystaniu testów kompetencji można dobierać pracowników w taki sposób, aby ich umiejętności oraz kompetencje wspierały rozwój firmy. Same testy mogą stanowić skuteczne narzędzie także do rozwoju osobistego, gdyż pozwalają one na:

  • porównywanie swoich kompetencji po upłynięciu odpowiedniego czasu;
  • zdefiniowanie celów rozwojowych mających na celu poprawę najsłabszych umiejętności;
  • porównywanie swoich kompetencji jako pracownika z przyjętym wzorem.

Tym samym przywołane testy należy postrzegać nie tylko jako narzędzie do rekrutacji, ale także do rozwoju osobistego pracowników. Biorąc pod uwagę, iż testy takie mogą odnosić się do różnorodnych aspektów konkretnej osoby, ich wykorzystanie w zarządzaniu firmą, daje możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług wraz ze wzrostem kompetencji pracowników.