Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje biznesowe dla firm oraz środowisk naukowych.

Badanie ankietowe - zmniejszaj koszty rozwoju

Jedną z najpopularniejszych metod, dzięki której można w wiarygodny i skuteczny sposób przeprowadzić badanie opinii oraz badania rynku jest ankietyzacja. Anonimowość oraz swoboda wypowiedzi respondentów, a także wysoki stopień mierzalności to główne udogodnienia tego rodzaju metody. Kolejną zaletą jest duża reprezentatywność informacji pozyskiwanych od grup ankietowanych. Dodatkowo niskie koszty przeprowadzania tego rodzaju analiz są istotnym argumentem, z którym związane jest wykonywanie badania
w formie elektronicznej. Ceny (od 2 do 5 złotych za ankietę). Najwyższe koszy niosą za sobą ankiety realizowane w terenie (PAPI/CAPI). Krótsze to koszty 15-20 złotych, dłuższa: od 20 do 30 złotych.

 

Od czego zależą koszty badań?
Jednym z głównych czynników generujących koszty badania ankietowego jest opracowanie narzędzia badawczego. Badanie ankietowe na podstawie kwestionariusza ankiety uwzględnia kilka elementów:

- tematykę badawczą,
- liczbę i rodzaj pytań (zamknięty bądź otwarty charakter),
- przygotowanie elektronicznej wersji kwestionariusza ankiety,
- dodanie elementów audio lub video,
- analizę poyskanego materiału badawczego,
- opracowanie raportu z badań.


Poza podstawowymi kosztami badanie ankietowe jest zależne od wielkości próby. Jest to związane z wydrukiem ankiet oraz koniecznością ich kodowania. Proces realizacji pomiaru próby badawczej wiąże się z największymi wydatkami. W tej fazie przeprowadzenia procesu badawczego należy zaangażować ankietera lub teleankietera albo wprowadzić zaawansowane programy badawcze.

 

Jaki jest koszt przeprowadzenia pojedynczej ankiety?
Cena pojedynczej ankiety to kilka istotnych elementów:

- sposób, w jaki ankieta jest przeprowadzana (interenetowo, badanie terenowe, wywiad telefoniczny),
- długość ankiety,
- rodzaj grupy badawczej (np. mieszkańcy konkretnego kraju spełniający określone wymogi, użytkownicy danego rodzaju produktu, pracownicy określonych branż).


Która agencja jest odpowiednia do przeprowadzenia ankiet badawczych?
Warte uwagi są te agnecje badawcze, które ferują szeroką gamę metod badawczych, spore doświadczenie w przeprowadzaniu badań, dostępność ogólnopolskiego panelu konsumenckiego, takiego np. jak Badanie Opinii.

 

Szacunkowy cennik agencji badawczej BioStat®.
- Badania internetowe: od 1 zł netto za 1 ankietę ( dla pracowników/ klientów przy dostarczeniu bazy adresów e-mail) do 2,50 zł netto poprzez panel konsumencki
z ponad 50 000 zarejestrowanych panelistów: https://www.badanie-opinii.pl/
- Ankieta telefoniczna (CATI) – w zależności od liczby pytań, szacunkowy koszt to 10 do 20 złotych. Ankieta papierowa to od 15 do 30 złotych.
- Badania ankietowe – koszty dodatkowe do uwzględnienia:

- analiza statystyczna: od 800 zł
- opracowanie metodologii: od 400 zł
- opracowanie narzędzia badawczego: od 250 zł
- konsultacje: 100 zł/h

 

Uwaga: Powyższe ceny to jedynie informacja poglądowa dla oferty badań ankietowych realizowanych przez firmę BioStat®. Każde zlecenie jest indywidualnie rozpatrywane, przy uwzględnieniu wielu czynników. Klientom oferujemy zindywidualizowany model współpracy i korzystny program partnerski.

Wszystkie przydatne informacje znajdziesz na stronie: https://www.biostat.com.pl/cennik-badania-ankietowe.php

Tagi

badanie ankietowe program do ankiet ankiety ankietyzacja ankieta online ankiety online program do ankiet online badania ankietowe