Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje biznesowe dla firm oraz środowisk naukowych.

Tag: program do badań

Zastosowanie eCRF w procesach badawczych

Każdy z tych typów badań dzięki wspomaganiu aplikacji eCRF ma w sobie potencjał, który to może przełożyć się na osiągany sukces.

 

System nakierowany na kontrolowanie dostępu

Odnosząc się do budowy systemu należy zauważyć, że daje on szanse na podejmowane działań w zakresie trzech kont – przy czym każde z kont ma określone uprawnienia. Pozwala to na zachowanie odpowiedniej hierarchii i słuszny podział obowiązków. W aplikacji można wyróżnić:

  1. konto Administratora – w zakres jego kompetencji wchodzi projektowanie oraz usuwanie kwestionariuszy, ogólnie rzecz ujmując ma on uprawnienia do zarządzania projektami, jak i użytkownikami systemu, a ponadto odpowiedzialny jest za archiwizację danych;
  2. konto Kierownika – jego działania zorientowane są na monitorowanie przebiegu konkretnego badania oraz tworzenie raportów, pobieranie danych;
  3. konto Lekarzy, które skupione jest na wprowadzeniu oraz edycji danych.

 

Program umożliwiający uporządkowanie procesu

Należy zauważyć, że powyżej przytoczony podział pozwala na kontrolowanie dostępu poszczególnych osób do konkretnych obszarów systemu. Pozwala to nie tylko na zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa, ale także daje możliwość przeprowadzania procesów z możliwością kontrolowania podejmowanych działań. Dzięki innowacyjnej budowanie systemu możliwym jest prowadzenie elektronicznej wersji:

  • konsultacji mających na celu rozwiązanie zaistniałej trudności;
  • diagnostyki, czyli analizie materiałów wraz z opublikowaniem wyników;
  • wizyty tj. przeglądu i konsultacji danych zamieszczonych przez pacjentów;
  • dzienniczka umożliwiającego zapis przebiegu choroby.

 

Plan buduje działanie

Odnosząc się do procesów badawczych realizowanych z zastosowaniem elektronicznej karty obserwacji klinicznej (aplikacja eCRF) należy zauważyć, że opierają się one na takich głównych etapów jak:

  • przygotowanie badania wraz z jego wdrążaniem;
  • zarządzanie podjętym projektem;
  • przeprowadzenie analizy statystycznej.

Odpowiedni plan realizacji badania pozwala na przeprowadzanie procesów badawczych, które będą nakierowane na konkretny cel oraz osiąganie skonkretyzowanych informacji ważnych z punktu widzenia realizowanego projektu.